2 3 4 5

Pròtesi híbrida sobre implants.

La pròtesi híbrida metall-resina és una solució protètica sobre implants que ens permet reposar totes les dents d’un maxil·lar de forma fixa.

Aquesta mena de pròtesis estan indicades, principalment, en dues situacions:

1) Pacient amb absència total de peces dentals, en què la subjecció mucosa convencional de les pròtesis completes no satisfà les seves necessitats. Habitualment, les pròtesis completes convencionals presenten mobilitat amb la masticació i la parla, especialment en el maxil·lar inferior, i necessiten amb freqüència l’ús d’adhesius gingivals per evitar aquests desplaçaments.

2) Pacients amb malaltia periodontal avançada en què és necessària l’extracció de totes les peces dentals. Aquest tipus de pròtesis ens permeten realitzar procediments ràpids d’extraccions, implants i dents en un dia.

 

 

Quants implants es necessiten en aquest tipus de tractament?

Després d’haver analitzat personalitzadament cada cas i d’haver tingut en compte les diferents variables, com el sexe, l’edat, la quantitat i la qualitat de l’os, etc., es decideix el nombre d’implants recomanable per a cada pacient, que pot variar entre 4, 6 i 8.

Aquest tipus de pròtesis, tenen paladar?

El disseny d’aquestes pròtesis NO incorpora paladar. Un dels avantatges que tenen és precisament aquest, que són més petites i més còmodes.

Com en totes les pròtesis fixes, s’ha de ser prudent amb els aliments que s’ingereixen. Es pot tenir una dieta totalment normal, però desaconsellem els aliments molt durs i els xiclets.

Aquestes pròtesis s’han de raspallar després de cada àpat (es recomana fer-ho un mínim de tres vegades al dia), preferiblement amb un raspall elèctric i amb poca quantitat de pasta dentífrica. És necessari també utilitzar almenys dues vegades al dia un irrigador bucal per poder mantenir ben neta la zona de contacte entre la pròtesi i la geniva.

Quin manteniment tenen aquest tipus de pròtesis?

En aquest tractament és indispensable complir el programa de manteniment. La primera revisió es realitzarà 6 mesos després de la col·locació de les pròtesis definitives i, un cop feta aquesta revisió, depenent de les seves necessitats, es decidirà la cadència de les següents.

En aquesta revisió es desmunten les pròtesis i es netegen i desinfecten les connexions dels implants i la geniva. Si és necessari, es canvien els cargols de fixació, que poden desgastar-se durant l’ús de la pròtesi.

A més, mantenir regularment el seguiment li permet gaudir dels compromisos que Enèresi assumeix amb aquest tipus de tractament.   

Aquesta pròtesi es desgasta com a conseqüència de l’activitat masticatòria de cada pacient, i cada 10 anys, aproximadament, pot ser necessari recanviar les dents de la pròtesi. Això NO vol dir que s’hagi de realitzar una pròtesi nova: tan sols es tracta de canviar les dents desgastades.

Positive SSL