2 3 4 5

Pròtesi sobre implants amovible.

La pròtesi implantosuportada amovible o sobredentadura és una solucióprotètica sobre implants que ens permet reposar totes les dents d’un maxil·lar. A més, el pacient pot retirar la pròtesi per realitzar les tasques d’higiene d’una forma més senzilla.

Aquest tipus de pròtesis estan indicades especialment en les següents situacions:

1) Pacient amb absència total de peces dentals, en què la subjecció mucosa convencional de les pròtesis completes no satisfà les seves necessitats.

Habitualment, les pròtesis completes convencionals presenten mobilitat amb la masticació i la parla, especialment en el maxil·lar inferior, i necessiten amb freqüència l’ús d’adhesius gingivals per evitar aquests desplaçaments.

2) Pacients amb malaltia periodontal avançada en què és necessària l’extracció de totes les peces dentals.

3) Pacients amb discrepàncies esquelètiques severes.

La pròtesi implantosuportada amovible o sobredentadura consta de dues peces. L’una és una estructura metàl·lica de titani cargolada als implants que es realitza a través de la més avançada tecnologia CAD-CAM i que incorpora sistemes de retenció per fricció per poder acollir la pròtesi dental.

L’altra peça que compon aquest sistema de rehabilitació és la pròtesi pròpiament dita. Aquesta està confeccionada amb material acrílic estètic i incorpora geniva artificial per poder complir amb els requeriments funcionals i estètics de cada pacient. Només aquesta última és la que es pot treure de la cavitat oral per tenir una millor higiene bucal.

 

 

Quants implants es necessiten en aquest tipus de tractament?

Després d’haver analitzat de forma personalitzada cada cas i d’haver tingut en compte les diferents variables, com el sexe, l’edat, la quantitat i la qualitat de l’os, etc., es decideix el nombre d’implants recomanable per a cada pacient, que sol variar entre 4 i 6.

Aquest tipus de pròtesis, tenen paladar?

El disseny d’aquest tipus de pròtesis NO incorpora paladar, però sí que tenen extensions de resina sobre tota la superfície de la geniva alveolar i s’estenen fins a les tuberositats del maxil·lar.

Amb aquestes pròtesis, es pot menjar tota mena d’aliments?

Com en totes les pròtesis fixes, s’ha de ser prudent amb els aliments que s’ingereixen.

Es pot tenir una dieta normal, però desaconsellem els aliments molt durs i els xiclets.

Quina mena de pràctiques higièniques s’han de realitzar de forma diària?

Després de cada àpat, cal treure’s la sobredentadura i raspallar-ne tant la part externa com la interna, utilizant, si es vol, una mica de pasta dentífrica.

També cal raspallar l’estructura metàl·lica fixa dels implants i utilitzar, un mínim de dues vegades al dia, un irrigador bucal per mantenir ben neta la zona de contacte entre la pròtesi i la geniva.

Quin manteniment tenen aquest tipus de pròtesis?

En aquest tractament és indispensable complir el programa de manteniment. La primera revisió es realitzarà 6 mesos després de la col·locació de les pròtesis definitives i, un cop feta aquesta revisió, depenent de les seves necessitats, es decidirà la cadència de les següents.

En aquesta revisió es desmunten les pròtesis, es netegen i desinfecten les connexions dels implants, la geniva, etc. Si és necessari, es canvien els cargols de fixació o els sistemes de retenció, que poden desgastar-se durant l’ús de la pròtesi.

A més, mantenir regularment el seguiment li permet gaudir dels compromisos que Enèresi assumeix amb aquest tipus de tractament.   

Aquesta pròtesi es desgasta com a conseqüència de l’activitat masticatòria de cada pacient, i cada 10 anys, aproximadament, pot ser necessari recanviar les dents de la pròtesi. Això NO vol dir que s’hagi de realitzar una pròtesi nova: tan sols es tracta de canviar les dents desgastades.

Positive SSL