2 3 4 5

Regeneració òssia.

La regeneració òssia guiada (ROG) té com a objectiu el farciment dels defectes ossis i l’augment de volum de l’os alveolar per restablir un contorn anatòmic el més semblant possible al natural.

Aquest procediment es realitza mitjançant la combinació d’empelts i membranes biocompatibles.

L’objectiu dels empelts és augmentar el volum de l’os, i l’objectiu de la membrana, mantenir aïllat l’esmentat empelt durant el període d’ossificació, de 6 mesos.

El biomaterial d’empelt utilitzat és l’os heteròleg desproteïnitzat (Bio-Oss®/Endobone®). Es tracta de productes comercials que s’utilitzen a tot el món i que tenen totes les garanties sanitàries.

Les membranes de regeneració poden ser reabsorbibles (Bio-Guide®/Osseoguard®) o no reabsorbibles amb reforç de titani (Cytoplast®). Les primeres es caracteritzen pel fet que, un cop transcorreguts els 6 mesos d’ossificació, són reabsorbides per l’organisme; les segones no. Aquestes  membranes no reabsorbibles tenen més consistència, ens permeten regenerar volums més grans i s’han de retirar quirúrgicament un cop transcorregut el període d’ossificació, d’entre 3 i 6 mesos.

 

 

Aquesta tècnica es pot utilitzar de forma aïllada i esperar 6 mesos a col·locar els implants, o bé es pot realitzar al mateix temps que es col·loquen els implants per evitar intervencions posteriors.

Positive SSL