2 3 4 5

Implants i dents en un dia.

Els implants i les dents en un dia són la resposta a la necessitat de mantenir una dentadura fixa durant un tractament de rehabilitació amb implants dentals.

Mitjançant aquesta tècnica, som capaços de confeccionar una pròtesi fixa sobre els implants en les primeres 72 hores de la col·locació d’aquests, ja sigui d’una sola peça, de diverses o de tota la boca.

Aquestes pròtesis estan fabricades amb material acrílic i sempre són pròtesis provisionals. Un cop transcorregut el període de osteointegració, s’iniciarà el procés de confecció de la pròtesi definitiva.

Quins avantatges aporta la funció immediata?

El principal avantatge de la funció immediata és que ens proporciona una solució estètica i fixa durant el procés d’osteointegració dels implants, que habitualment és de 6 mesos en el maxil·lar superior i de 3 mesos en l’inferior.

 

Quan podem realitzar la funció immediata?

La gran majoria de pacients són candidats a aquest tipus de tractament. Analitzem de forma personalitzada cada cas, tenint en compte diferents variables com el sexe, l’edat, la quantitat i la qualitat d’os, i sobretot, la capacitat de seguiment de les recomanacions dietètiques.

Quines recomanacions he de seguir en relació amb la pròtesi provisional de funció immediata?

El principal factor d’èxit d’aquest tipus de tractament és el seguiment de les recomanacions dietètiques. En els casos d’arcades completes, haurem de seguir durant les primeres 8 setmanes una dieta triturada completa, que substituirem posteriorment per una dieta de masticació fàcil (tova) fins a la confecció de la pròtesi definitiva.

L’altra mesura fonamental és la higiene. Durant els primers dies postoperatoris li explicarem quines són les recomanacions d’higiene indicades per al seu cas, i posteriorment, un cop la geniva hagi cicatritzat, haurem de raspallar la pròtesi després de cada àpat i utilitzar l’irrigador dental.

Positive SSL